Örnek Lesaing Sözleşmesi

Sayın Kiracımız

Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan ve bir nüshası tarafınıza teslim edilmiş bulunan (45) ana madde ve (7) adet Ek’den oluşan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve Kiralanandan azami yararın elde edilebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun bir kısım hükümlerini içerdiğini önemle bildiririz.

Finansal kiralama işlemlerinin temelde bir finansman yöntemi olduğunu, Kiracının işletmesinde kullanacağı, ihtiyaç duyduğu malları ve ekipmanları, teknik özelliklerini iradesini ile belirleyerek, uzun bir piyasa araştırması sonucu bulunduğu Satıcı, Satıcılardan, Satıcı ile aralarında anlaşarak inceleyerek satın aldığını, ancak finansal kiralama yöntemi gereği ve yasal zorunluluk nedeniyle faturanın, finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini hatırlatırız. Kiracı, Kiralananın toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan yararlanabilmekte sözleşme süresinin sonunda Kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir.

Sözleşme maddeleri yararlanmakta olduğunuz ürün her ne olursa olsun tarafınıza uygulanacak hükümlerdir. Özellikle aşağıda listelenen maddeler Kiralayan olarak Şirketimiz lehine tek taraflı hükümler içermektedir. İşbu sözleşme maddeleri ve ekleri ile özellikle aşağıda listelenen maddeleri dikkatlice incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi almak, müzakere yapmak istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Saygılarımızla,
Pervin Finansal Kiralama A.Ş.