Sık Sorulan Sorular

1) Kimler leasing yapabilir?

Ticari Faaliyette Bulunan her türlü kişi ve kuruluş leasing sözleşmesine taraf olabilir.

2) Başvuru için neler gereklidir?

Pervin Finansal sizler için hazırlamış olduğu Başvuru Formunu doldurup,beraberinde talep edilmiş olan evraklarınızı bize iletmeniz yeterli olacaktır.

3) Kiralama süreci boyunca kiralarda herhangi bir artış olur mu?

Finansal Kiralama Sözleşmesi'nde belirlenmiş kiralar ödeme planı süresince sabittir.

4) İthal edilecek bir makine için leasing kullanabilir miyim ?

Pervin Finansal 'ın uzman kadrosu yatırım konusunda makinenin size teslim edilmesine kadar her türlü operasyonel işlemleri takip eder,makinenizin size teslimini sağlar.

5) Leasing sözleşmelerinde vergi, resim ve harç istisnası var mıdır ?

Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile ilgili alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

6) Malın sigorta işlemleri hakkında bilgi verir misiniz ?

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre sözleşme süresince malın sigortalanması zorunlu kılınmıştır.Sigorta primleri Kiracı tarafından ödenir.

7) Leasing işlemlerinde devir süresi ne zaman ve nasıl yapılır ?

Yatırım konusu mal, cinsine göre 2 yıl veya 4 yıl sonunda sembolik bir bedel karşılığında tarafınıza devredilir. 2 yılda devredilecek olanlar; otomobil kiralama, turizm ve pazarlama şirketlerinin otomobil sözleşmeleri, ağırlığı 7 tona kadar olan yük

8) Ne tür teminatlar talep edilmektedir ?

Yatırımınız ile ilgili yapılan kredi değerlendirilmesi sonucunda şahıs veya şirket kefaleti, teminat senedi, alacakların temliki, işletme rehini, gayrimenkul ipoteği gibi teminatlar talep edilebilir.