Duyurular


Yeni Leasing Kanunu Yürürlüğe Girmesi

TBMM Genel Kurulunun 21 Kasım 2012 günkü oturumunda kabul edilen 6361 sayılı yeni leasing kanunu, 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resim Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yeni Leasing Kanunu Hakkında Bilgilendirme

23 Mart 2012 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı" TBMM Genel Kurulunun 21 Kasım 2012 tarihli oturumunda kabul edilerek yasalaştı

Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda, onayı müteakip, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürülükten kalkacaktır.


Yeni Yönetmeliğin Yürürlüğe Girmesi

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.