Leasing Nedir ?

Finansal Kiralama ( Leasing ) alternatif bir finansman yöntemidir.

Yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kira karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesidir.

Leasing’de ihtiyaç duyulan yatırım malı, leasing şirketi tarafından satın alınır ve malın kullanım hakkı ödenen kiralar karşılığında kiracıya bırakılır. Leasing şirketi sözleşme sonunda malın mülkiyetini sembolik bir bedel karşılığında kiracıya devreder.

Mülkiyetin devri, 3226 sayılı Pervin Finansal gereğince gerçekleştirilir. Leasing şirketi devri mal cinsine göre 2 veya 4 yıl sonunda yada kanunen tanınan haklar çerçevesinde yapar. Devirden önce kiracı malı başkasına satamaz, devredemez.