Devir Süreleri

SÜRESİ İKİ YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE DÖRT YILDAN KISA OLARAK BELİRLENEBİLECEK FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE KONU MALLAR LİSTESİ
 • Bilgisayar ve çevre birimleri,
 • Turizm şirketlerinin, pazarlama şirketlerinin, sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının, kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kiraladıkları otomobiller,
 • 1600 cc ve altı otomobiller, panel van tipi motorlu taşıtlar, minibüsler, midibüsler ile kamyonetler, hafif ticari araçlar,
 • Turizm şirketlerinin kiraladıkları veya hazır gıda ürünlerinin şehir içi dağıtımında kullanılan motorsikletler,
 • Hava araçları ( sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil ),
 • Otobüsler,
 • Kamyonlar, çekiciler ve çekicilere takılmak suretiyle kullanılan römork, dorse ve treylerler,
 • Yük gemileri,
 • Teşhis ve tedavide kullanılan cihaz ve ekipmanlar, tıbbi laboratuar cihaz ve ekipmanları ( sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil )
 • Fotokopi makineleri ve faks cihazları, tarayıcılar ( scanner ), yazıcılar ve plotterlar,
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan baskı ve banyo makineleri,
İŞ MAKİNALARI
 • Yoldışı Nakliye Makineleri : Transmikser, iş makinesi veya ekipmanını taşıyan yol dışı araçlar. ( sondaj makinesi, köprü altı bakım platformu, kendi yürür beton pompası )
 • Kaldırma Makineleri : Forklift, her türlü vinç
 • Kazıma ve Yükleme Makineleri : Ekskavatör, yükleyici, kanal kazıcı, tünel açma makineleri, asfalt kazıma makineleri
 • Kazıma-Taşıma ve Serme Makineleri : Dozer, skreyper, greyder
 • Sıkıştırma Makineleri : Silindir, kompaktörler, keçi ayakları, tokmakları
 • Asfalt ve Beton Üretim ve Serme Makineleri : Asfalt plenti, finişer, çekilir tip beton pompası, beton santralı
 • İş makineleri ile birlikte kullanılan kırıcı ve deliciler
TARIM MAKİNELERİ
 • Kulaklı ve diskli pulluklar,
 • Döner diskli ve döner kulaklı pulluklar,
 • Kuyruk milinden hareketli toprak işleme makineleri ve motorlu çapalar,
 • Diskli tırmıklar,
 • Kültüvatörler,
 • Tesviye küreği,
 • Pnömatik ve kombine ekim makineleri,
 • Ekim makineleri ( gübre atma düzeni olmayan ),
 • Mekanik tek dane eken ekim makineleri,
 • Dikim makineleri,
 • Mineral gübre dağıtma makineleri,
 • Organik gübre dağıtma makineleri,
 • Sapdöğer harman makineleri,
 • Çayır biçme makineleri,
 • Ot tırmıkları,
 • Balya makineleri,
 • Toplamalı saman yapma makineleri,
 • Silaj makineleri,
 • Orak makineleri,
 • Biçer bağlarlar,
 • Pancar ve patates sökme makineleri,
 • Kombine patates ve pancar hasat makineleri,
 • Biçerdöğerler,
 • Pamuk toplama makineleri,
 • Sap parçalama makineleri,
 • Ağaç silkeleme makineleri,
 • Her türlü harman ve hasat makinesi,
 • Her türlü traktör,
 • Her türlü motopomp,
 • Yakıt ve yağmurlama boruları römorku,
 • Tarımda kullanılan her türlü pompa,
 • Tarımda kullanılan her türlü pompa,
 • Otomatik para çekme makineleri ( ATM ), pos cihazları