Leasing Avantajları

Projelere %100 finansman;

Leasing ile , yatırım bedelinizi ve masraflarınızı da dahil ederek yatırımın tamamını, özkaynaklarınızı kullanmadan finanse edebilirsiniz.

Leasing ile , yatırım bedelinizi ve masraflarınızı da dahil ederek yatırımın tamamını, özkaynaklarınızı kullanmadan finanse edebilirsiniz.

Kira ödemelerinizi nakit akışınıza göre planlayabilir, yatırımlarınızı zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman imkanı;

Yatırımlarınızı, TL ve döviz cinsinden orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Geliri ile Kira Ödeme;

Kiralarınızı taksitlerinizi yatırımlarınızdan gelecek gelirler ile ödersiniz.Böylece yatırımınız kendi kendini finanse eder.

KDV Avantajı;

Yatırımcı özkaynaklarıyla ya da diğer finansman yöntemleriyle temin ettiği bir mal için yüksek KDV öderken, leasing yoluyla gerçekleştirilen bazı işlemlerde %1 KDV ödenmektedir.

Operasyonel Kolaylık;

Leasing işlemine ilişkin tüm satınalma ,ithalat ve varsa teşvik işlemleri uzman kadromuz tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.Satınalma ile ilgili operasyonel yüklerden ve olası zaman kaybından kurtulmuş olursunuz.

Amortisman Ayırma;

Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır,ayrıca kira ödemelerinin faiz kısmı da kiracı tarafından gider olarak kaydedilir.

Vergi, resim, harç muafiyeti;

Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Sabit Ödeme;

Kira ödemeleriniz, sözleşmeniz boyunca değişmeden aynı kalır.

Mülkiyet Devri;

Kiraladığınız malı, sözleşme sonunda sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.